Информации на български език

Bulgaria: Sunny Beach

България: биологични ПСОВ Слънчев бряг

Download: Кликнете с десния бутон на мишката върху желания Link и изберете „Save as...“!

Език Информация Nr. Размери Описание
български български BSK-Info 073 BG PDF file 256 KB

BSK®-Турбина
Повърхностният аератор за биологични ПСОВ

български български IN 006-10 BG PDF file 2.97 MB

Продукти и Услуги | Нашата програма
Общ проспектза оборудване и възможности на нашата фирма.

български български Info 015 BG PDF file 806 KB

Нашият фирмен профил
Детайлно представяне на нашата фирма Биогест Интернационал ООД.

български български Info 065 BG PDF file 419 KB

BSK®-декантер
Подробна информация за системата за извличане на пречистена вода BSK®-декантер.

български български Info 097 BG PDF file 564 KB

HyperClassic®-разбъркваща система
Описание на HyperClassic®-разбъркващата и аерационна система.

български български
ENGLISH ENGLISH
IN 009-02 BG PDF file 3.48 MB

HyperClassic®-разбъркваща система
Описание на HyperClassic®-разбъркващата и аерационна система на български и английски език.

български български IN 011-04 BG PDF file 3.00 MB

HyperClassic®-разбъркваща система
Описание на HyperClassic®-разбъркващата и аерационна система.

български български IN 012-04 BG PDF file 10.2 MB Дробилка тип Muncher
Описание на дробилката „Muncher“.
български български Info 136 BG PDF file 278 KB

Станция за механично пречистване
Описание на станцията за предварително механично пречистване.

български български Екранна презентация PDF file 9.33 MB

Представяне на фирмата - Екранна презентация
Представяне на Biogest International® GmbH като екранна презентация.

български български Сертификат EN ISO 9001:2008 PDF file 0,28 MB

Интегрирана система за управление на качеството съгл EN ISO 9001:2008


Contact us

Cтрана Aдрес E-mail | тел | факс
Deutschland | Germany

Biogest International® GmbH
Wastewater Treatment Systems
Head Office Dresden
Berthold-Haupt-Str. 37
D - 01257 Dresden, Germany

 

E-mail: info@biogest-international.de

тел:  +49 (351) 3 16 86 -0
факс:  +49 (351) 3 16 86 -86

 

България / Bulgaria

Biogest International® Bulgaria OOD
Ami Bue Str. 18 Б, Apt. 4
1606 Sofia, България / Bulgaria

Биогест Интернешънъл® България ООД
Представителство България
Ул. Ами-Буе 18 Б, апт. 4
1606 София, България

E-mail: biogest@mail.bg

тел: +359 2 8 52 44 37
факс: +359 2 9 53 10 61


Интегрирани системи за управление

quality management system certified to DIN EN ISO 9001:2015 Quality management system
certified to DIN EN ISO 9001:2015
PDF fileCertificate (DIN EN ISO 9001:2015)
environmental management system certified to DIN EN ISO 14001 Environmental management system
certified to DIN EN ISO 14001:2015
PDF fileCertificate (DIN EN ISO 14001:2015)
Health and safety management system certified to DIN EN ISO 45001:2016 Health and safety management system
certified to DIN EN ISO 45001:2016
PDF fileCertificate (DIN EN ISO 45001:2016)

Adobe Reader

Програма, необходима за отваряне на нашите PDF-данни - PDF file (Portable Document Format):
Get Adobe Reader