Stații de epurare biologică
finalizate în România

Pechea, Lieşti - jud. Galați

Contractul „GL-CL-03 – Stație nouă de epurare în aglomerarea Lieşti. Stație nouă de epurare în aglomerarea Pechea a fost semnat în data de 22 aprilie 2013. Contractul a demarat în data de 9 mai 2013.
Prin acest contract a fost construită o stație de epurare în aglomerarea Lieşti ce include o serie de componente tehnice între care o stație de recepție şi un bazin pentru nămolul provenit din fose septice, bazine de aerare extinsă cu îndepărtarea nutrienților (azot şi fosfor) şi stabilizare simultană a nămolurilor, bazine de decantare secundară, instalații de îngroşare şi deshidratare a nămolului, o zonă de stocare intermediară a nămolului deshidratat, o conductă de descărcare în emisar şi un sistem de monitorizare a calității.
Componentele tehnice ale noii stații de epurare din aglomerarea Pechea includ o stație de recepție şi un bazin pentru nămolul provenit din fose septice, bazine de aerare extinsă cu îndepărtarea nutrienților (azot şi fosfor) şi stabilizare simultană a nămolurilor, bazine de decantare secundară, instalații de îngroşare şi deshidratare a nămolului, o zonă de stocare intermediară a nămolului deshidratat, o stație de pompare efluent şi un sistem de monitorizare a calității.
A fost finalizată recepția la terminarea lucrărilor în data de 14 ianuarie 2016.


biogest-international


GL-CL-03 – Stație nouă de epurare în aglomerarea Lieşti. Stație nouă de epurare în aglomerarea Pechea

Liesti_20M-Diagrama Flux


Design fiabil. Durată de viață: >50 ani
Costuri de operare anuale maxime garantate
Funcționare sigură, fără defecțiuni
Garanție: până la 25 ani


Achtung

Obiectele tehnologice ale celor două stații sunt similare (dar dimensionate diferit, în funcție de debitele de influent), diferența fiind necesitatea construirii în cazul stației de epurare Lieşti a unei stații de pompare a efluentului, din cauza distanței mari (1,8 km) față de emisar - râul Siret.

Lieşti

Valoare de racordare: 27.005 p.e.
Tipul sistemului de canalizare: canalizare mixtă
Tipul alimentării: conductă de presiune
Debit zilnic mediu: 5.025 m3/zi
Debit zilnic maxim: 6.722 m3/zi
Debit maxim vreme uscată: 375 m3/h
Debit maxim vreme ploioasă: 502 m3/h

Pechea

Valoare de racordare: 15.615 p.e.
Tipul sistemului de canalizare: canalizare mixtă
Tipul alimentării: conductă de presiune
Debit zilnic mediu: 2.759 m3/zi
Debit zilnic maxim: 3.518 m3/zi
Debit maxim vreme uscată: 191 m3/h
Debit maxim vreme ploioasă: 248 m3/h

Parametri efluent

Valori maxime efluent:

Concentrație CBO5: 20,0 mg/l
Concentrație CCO: 100,0 mg/l
Concentrație azot N: 10,0 mg/l
Concentrație fosfor P: 1,0 mg/l
Subst. solide în suspensie: 35,0 mg/l


Pechea_Romania

Stația de epurare ape uzate Pechea, România (15.615 p.e.)Etape tehnologice

Admisie

Apa uzată este transportată prin sistemul de conducte de canalizare sau, cu ajutorul vidanjelor, prin intermediul stației de recepție a nămolului din fose septice către conducta de admisie dotată cu un debitmetru. Datorită conceptului tehnologic avansat, stația de epurare poate lucra eficient chiar şi în cazul apariției unor variații mari ale debitelor de influent.

Tratare mecanică

Reținerea materiilor solide din apa uzată se face cu ajutorul unui sistem compact, alcătuit din 2 linii tehnologice, fiecare cuprinzând 1 grătar rar şi 1 grătar des. Particulele sub 2 mm şi materiile flotante sunt apoi separate şi eliminate cu ajutorul deznisipatorului şi separatorului de grăsimi. Clasificatorul de nisip preia particulele reținute, care sunt spălate, compactate şi depozitate într-un container.

Eliminarea fosforului

Pentru eliminarea fosforului şi coagularea apelor industriale (reducerea substanțelor organice - CCO, suspensiilor solide - SS, amoniului - NH4+ etc.) se foloseşte o soluție de clorură ferică - FeCl3. În acest scop, este prevăzută câte o stație de dozare FeCl3. Soluția este introdusă printr-un sistem de conducte în camera de distribuție la bazinele anaerobe, fiind amestecată cu apa uzată.

Tratare anaerobă

Etapa biologică este inițiată odată cu introducerea apei uzate în camera de distribuție la bazinele anaerobe, unde este amestecată cu nămolul activat recirculat provenit din decantorul secundar, iar amestecul de apă uzată şi nămol activat trece către unul dintre cele 2 bazine adiacente, fiind astfel pornit procesul de tratare anaerobă.

Tratare aerobă

Conceptul tehnologic prevede o construcție inovatoare pentru tratarea biologică: sistemul "combi-pool" alcătuit dintr-un ansamblu de bazine concentrice: un bazin inelar exterior de aerare şi un decantor circular, situat central. Fiecare dintre cele 2 linii tehnologice cuprinde un astfel de sistem, ele putând opera independent.

Aerare

Sistemul de aerare prevede 3 suflante de înaltă eficiență, căte una pentru cele două linii tehnologice, a treia fiind de rezervă. Echipamentul de aerare, situat la baza bazinelor de aerare (inelare), conține un sistem de difuzoare cu membrană cu bule fine. Datorită senzorilor de oxigen din bazinele de aerare, ansamblul asigură cantitatea de oxigen necesară tratării biologice, respectându-se condiția reducerii consumului de energie.

Decantare

După parcurgerea etapelor de epurare biologică, în decantorul secundar (bazinul circular central) are loc separarea nămolului activat care este transportat către camera de distribuție la bazinele anaerobe, pentru asigurarea unui nou ciclu de tratare. Apa uzată epurată este apoi evacuată printr-o conductă circulară, situată la partea superioară a bazinului şi ulterior descărcată către emisar.

Tratarea nămolului

Excesul de nămol activ şi nămolul plutitor, colectat de la suprafața decantorului secundar, sunt transportate şi stocate într-un bazin circular - bazin de îngroşare nămol activ în exces. Când concentrația de nămol din acest bazin atinge o valoare limită, nămolul este transportat către stația de deshidratare. Folosindu-se o soluție de polimeri, dozată automat de un echipament special, nămolul este deshidratat cu ajutorul a 2 prese filtru cu bandă şi apoi stocat pe platforme de uscare.

Imagini

Pechea: Grătare rare

Pechea: Grătare rare

Pechea: Deznisipator şi separator de grăsimi

Pechea: Deznisipator şi separator de grăsimi

Lieşti: Clădirea grătarelor, deznisipator şi separator de grăsimi

Lieşti: Clădirea grătarelor, deznisipator şi separator de grăsimi

Lieşti:

Lieşti: "combi-pool", bazin de stocare şi îngroşare nămol

Lieşti: Stație de dozare polimeri pentru deshidratarea nămolului

Lieşti: Stație de dozare polimeri pentru deshidratarea nămolului

Pechea: Panou de control al echipamentelor pentru treapta biologică (MCC2)

Pechea: Panou de control al echipamentelor pentru treapta biologică (MCC2)

Pechea: Laborator de analize al Stației de epurare

Pechea: Laborator de analize al stației de epurare

Lieşti: Presa filtru cu bandă - punere în funcțiune

Lieşti: Presa filtru cu bandă - punere în funcțiune

Pechea: terminal SCADA de monitorizare şi control

Pechea: terminal SCADA de monitorizare şi control

Important

call_split


La proiectare, pentru ambele stații, s-a considerat principiul redundanței: pentru fiecare etapă s-au proiectat 2 linii tehnologice identice independente, astfel încât să se asigure funcționarea stației chiar şi în caz de avarie sau de lucrări de mentenanță la unele echipamente.

update


Proiectul tehnologic asigură un consum redus de energie electrică, folosindu-se preponderent curgerea gravitațională a apei uzate pe tot parcursul procesului de epurare. Aceasta asigură garantarea prin contract a unor costuri maxime anuale de operare a stației (costuri generate de consumurile de energie electrică, concentrat de polimeri, clorură ferică).

trending_up


Fiabilitatea, consumul redus de energie electrică şi o durată de funcționare a stației de peste 50 de ani sunt garantate de faptul că echipamentele livrate au componente produse de companii consacrate în domeniu: Siemens, Xylem, Aerzen, Invent, Getriebebau NORD, Helios, OCM, Watergates, Friulana, Grundfos, Netzsch etc.

Liești
Grafice ale parametrilor zilnici înregistrați
01.01.2016 - 28.02.2018

Grafic apă uzată epurată

Apă uzată
Debit zilnic mediu (26 luni): 1.155 m3
Debit zilnic maxim (13.10.2016): 7.381 m3

Grafic consum tehnologic energie electrică

Consum tehnologic energie electrică
Consum zilnic mediu (26 luni): 696,3 kWh/zi
Consum anual mediu (26 luni): 254.135,6 kWh/an
Consum mediu anual pe locuitor: 9,41 kWh/an * p.e.

Grafic CCO-Cr.pdf

CCO-Cr (max. 100 ml/l)
Valoare zilnică medie influent (26 luni): 78,2 ml/l
Valoare zilnică medie  efluent (26 luni): 30,5 ml/l

Grafic MTS

Materii solide în suspensie (max. 35 ml/l)
Valoare zilnică medie influent (26 luni): 95,1 ml/l
Valoare zilnică medie  efluent (26 luni): 22,7 ml/l

Grafic N total

Total azot (max. 10 ml/l)
Valoare zilnică medie influent (26 luni): 17,2 ml/l
Valoare zilnică medie  efluent (26 luni):  4,4 ml/l

Grafic amoniu

Amoniu (max. 3 ml/l)
Valoare zilnică medie influent (26 luni): 42,8 ml/l
Valoare zilnică medie  efluent (26 luni):  0,9 ml/lVedere aeriană SEAU Liești, România